Användarvillkor

EZGAME

ÅTKOMSTKODER FÖR DIGITALT INNEHÅLL - VILLKOR OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Läs följande viktiga villkor innan du köper koder för digitala spel och/eller innehåll via denna webbplats.

1. Vilka är vi?

1.1. Dessa är villkoren (”Villkor”) enligt vilka Aliasing DMCC, ett privat företag som är registrerat enligt lagarna i Förenade Arabemiraten under företagsregistreringsnummer DMCC179752 och har sitt registrerade kontor på Office Unit 1204, Jumeirah Business Center 3, Cluster Y , Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE ("Instant Gaming", "vi", "oss", "vår") säljer och tillhandahåller åtkomstkoder till digitalt innehåll till dig via webbplatsen www.instant-gaming.com och via vår mobil applikationer ("Webbplats").

1.2. Vår webbplats listar olika digitala innehåll, t.ex. nedladdningsbara speltitlar och annat nedladdningsbart innehåll ("Innehåll"). Vi säljer på webbplatsen officiella nycklar, utfärdade av utgivaren och/eller utvecklaren av relevant innehåll ("Utvecklare"), som gör det möjligt för användaren att låsa upp, komma åt och ladda ner relevant innehåll från utvecklarens plattform ("Kod(er)" ). Vi är inte utvecklare av innehållet och vi äger eller driver inte utvecklarens plattform. Utöver dessa villkor kan du även omfattas av utvecklarens licensavtal för slutanvändare och andra villkor som är relaterade till dess innehåll och dess plattform.

2. Vårt koncernbolag

2.1 Ett av våra koncernbolag, Transactial Limited, ett irländskt aktiebolag med företagsnummer 664195, VAT-nummer IE3684378BH och registrerat kontor på Harcourt Center, Block 4, Harcourt Road, D02 HW77 Dublin Ireland (Irish Company) tillhandahåller olika tjänster i samband med ditt köp och inlösen av koder inklusive behandlingen av dina betalningar beroende på vilken betalningsmetod du valt när du köper koder, kundtjänst, teknisk support, hantering av dina ångerrätter och utfärdande av en återbetalning eller annan betalning där så är tillämpligt. Transactial Limited ansvarar också för att sälja och tillhandahålla åtkomstkoder till digitalt innehåll till dig via webbplatsen www.instant-gaming.com och genom våra mobilapplikationer ("webbplatsen").

3. Hur du kontaktar oss

3.1. Du kan kontakta oss via support- och "kontakta oss"-länkarna på webbplatsen (https://www.instant-gaming.com/en/contact-us/) eller genom att logga in på ditt användarkonto (definierat i avsnitt 4.1) och logga en kundsupportförfrågan eller biljett eller genom att skriva till oss på support@instant-gaming.com. Irish Company hanterar kundservice och tekniska supportfrågor på uppdrag av Instant Gaming.

3.2. Om vi ​​måste kontakta dig kommer vi att göra det via den e-postadress du angav i inställningarna för ditt användarkonto.

4. Om dig

4.1. För att du ska kunna köpa koder från oss via webbplatsen måste du ha ett giltigt användarkonto för webbplatsen ("Användarkonto"), ha en giltig betalningsmetod som vi accepterar, vara behörig att använda den betalningsmetoden (t.ex. i ditt namn eller du har rätt att använda den) och en mobil, dator, tv, klocka eller annan enhet som stöds ("Enhet") som kan komma åt och ladda ner innehållet. Du måste hålla dina användarkontouppgifter säkra och får inte dela dem med någon annan.

4.2. Om lagen i ditt land anser att du är minderårig måste du ha din förälders eller vårdnadshavares tillåtelse att köpa koder från oss och att ingå dessa villkor.

4.3. En del innehåll är föremål för åldersbegränsningar och därför kommer koder för sådant innehåll inte att säljas till personer som inte har uppnått den relevanta åldern där vi är medvetna om detta. Du måste följa alla åldersbegränsningar som kan gälla för köp och användning av något innehåll. Om lagen i ditt land anser att du är minderårig är du och din förälder eller vårdnadshavare ansvariga för att se till att du köper åldersanpassat innehåll.

5. Din enhet och data

5.1. Innan du gör din beställning bör du kontrollera att hårdvaru- och mjukvarukraven för din enhet tillåter dig att komma åt och ladda ner innehållet. Vänligen klicka på knappen "information" för ditt valda innehåll för de lägsta och rekommenderade hårdvaru- och mjukvarukraven, som utfärdats av utvecklaren.

5.2. Du är ansvarig för eventuell åtkomst eller dataavgifter från tredje part (såsom din internetleverantör och mobiloperatör) i samband med din användning av webbplatsen inklusive ditt köp av koder och din nedladdning och åtkomst av innehåll. Kontrollera filstorleken på ditt innehåll noggrant eftersom att använda för mycket data kan innebära att du överskrider din datagräns och att du kan få betala mer än du förväntade dig.

6. Din integritet och personliga data

6.1. Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att hanteras i enlighet med vårt sekretessmeddelande, som förklarar vilka personuppgifter vi samlar in från dig, hur och varför vi samlar in, lagrar, använder och delar sådan information och dina rättigheter i förhållande till din personliga information. data. Vårt sekretessmeddelande finns på https://www.instant-gaming.com/en/privacy-policy.

6.2. För partners som vill samarbeta med oss ​​kan vi använda Youtube API-tjänster och du kommer att vara bunden av YouTubes användarvillkor som du kan komma åt på följande länk: här

7. Vårt avtal med dig

7.1. Tillämpliga villkor. När du köper några koder via webbplatsen kommer du att ingå ett avtal med oss ​​om tillhandahållande av koder för att komma åt och ladda ner innehåll från utvecklarens plattform. Du kommer att vara juridiskt bunden av alla följande villkor:

 • 7.1.1. dessa villkor;
 • 7.1.2. våra användarvillkor, som styr din åtkomst och användning av vår webbplats;
 • 7.1.3. våra villkor för affiliationsprogram och eventuella dokument som hänvisas till i dem, om du är medlem i vårt affiliationsprogram;
 • 7.1.4. våra IG Credits villkor, om du har fått några IG Credits; anda
 • 7.1.5. extra villkor som kan lägga till eller ersätta en del av detta avtal. Detta kan hända av säkerhetsskäl, juridiska eller regulatoriska skäl. Vi kommer att kontakta dig för att meddela dig om vi avser att göra detta med 30 dagars varsel. Du kan avsluta detta kontrakt genom att ge oss 30 dagars varsel via e-post till support@instant-gaming.com om vi säger att extra villkor gäller som du inte samtycker till.

7.2. Specifika villkor som gäller för visst innehåll. Vi säljer koder för att komma åt och ladda ner innehåll men vi är inte utvecklare av innehållet. Det kan vara nödvändigt för dig att besöka en utvecklares plattform för att verifiera din kod (se avsnitt 10) och ladda ner relevant innehåll. Utöver villkoren i detta kontrakt måste du också följa utvecklarens licensavtal för slutanvändare och andra villkor relaterade till dess innehåll och dess plattform. Om du vill se dessa specifika villkor, besök den relevanta webbsidan för innehållet och klicka på knappen "information" innan du gör ditt köp.

7.3. Språk och arkivering av kontrakt. Vi kan göra dessa villkor tillgängliga på andra språk än engelska. Detaljerna i detta kontrakt kommer inte att lämnas in till någon relevant myndighet av oss.

8. Nyckelinformation

8.1. Vi säljer endast koder för innehåll som du kan ladda ner till din enhet från utvecklarens plattform. Allt innehåll som visas på webbplatsen för vilken vi säljer koder åtföljs av de viktigaste egenskaperna hos den relevanta produkten, inklusive versionen eller utgåvan av innehållet, som 2 kanske inte är den senaste versionen eller utgåvan, information om någon basspelstitel som koden till och innehåll relaterar och detaljer om var du kan hitta utvecklarens slutanvändarlicensavtal. Innehållsbilder på webbplatsen är endast för illustrativa syften. Innehållsbeskrivningar kan innehålla video och stillbilder som inte representerar det faktiska spelet.

8.2. Efter att du köpt kod för specifikt innehåll kan du kontakta kundtjänstteamet i det irländska företaget, som beskrivs i avsnitt 3.1, om du har några supportfrågor.

8.3. Vi tillhandahåller inga uppgraderingar eller uppdateringar av ditt innehåll efter att du köpt koder från oss och vi låter dig inte veta om utvecklaren av ditt innehåll gör några uppgraderingar eller uppdateringar tillgängliga för dig eller allmänt tillgängliga. Koderna du kan köpa från oss tillåter dig endast att komma åt och ladda ner innehåll. Koderna du kan köpa från oss ger dig inte rätt till några uppdateringar, uppgraderingar, nya utgåvor eller nya versioner av innehållet såvida inte utvecklaren av ditt innehåll tillhandahåller något av dessa till dig i enlighet med utvecklarens slutanvändarlicensavtal eller annat avtal med du. Men i de flesta fall kommer utvecklaren att kräva ytterligare betalning från dig för uppdateringar, uppgraderingar, nya utgåvor eller nya versioner av innehåll.

9. Beställer från oss

9.1. Att lägga en beställning. Du kan beställa en kod för specifikt innehåll genom att logga in på ditt användarkonto, klicka på din valda speltitel eller annat digitalt innehåll; att välja tillgängliga utgåvor eller funktioner; klicka på "Köp"-knappen; kontrollera din beställningssammanfattning; bekräftar att du accepterar dessa villkor, väljer betalningsmetod och klickar på "Betala". Läs och kontrollera din beställning noggrant innan du skickar in den. Om du behöver korrigera eventuella fel kan du göra det på webbplatsen innan du skickar in det till oss. När du gör din beställning i slutet av onlineköpsprocessen (t.ex. när du klickar på "Betala"-knappen), betyder det inte att vi har accepterat din beställning. Vi kommer att skicka vårt bekräftelsemail (se avsnitt 9.3 nedan) om vi accepterar din beställning.

9.2. Om vi ​​inte kan acceptera din beställning. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera din beställning. Vi kan kontakta dig för att meddela att vi inte kan acceptera din beställning. Detta kan bero på en eller flera av följande anledningar:

 • 9.2.1. innehållet är otillgängligt;
 • 9.2.2. koden för det specifika innehållet är otillgänglig;
 • 9.2.3. vi och/eller det irländska företaget kan inte godkänna din betalning;
 • 9.2.4. du får inte köpa koden och/eller innehållet;
 • 9.2.5. vi får inte sälja koden till dig; anka/eller
 • 9.2.6. det har skett ett misstag i prissättningen eller beskrivningen av Koden.

9.3. Hur vi kommer att bekräfta och acceptera din beställning. Om vi ​​accepterar din beställning skickar vi normalt ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta detta ("Bekräftelsemail"). Vid denna tidpunkt kommer ett juridiskt bindande avtal att finnas på plats mellan dig och oss, och fullgörandet av kontraktet börjar.

9.4. Tillgång till din kod. När vi accepterar din beställning och du får vår bekräftelse via e-post kommer du att kunna komma åt koden för det relevanta innehållet i ditt användarkonto. Bekräftelsemailet innehåller inte den relevanta koden. Du måste komma åt koden via ditt användarkonto. Se avsnitt 10 nedan för detaljer om hur du använder din kod för att komma åt ditt innehåll.

9.5. Förbeställningar. Du kanske kan förbeställa kod för innehåll som inte har släppts. Förbeställningar görs på samma sätt som beskrivs i avsnitt 9.1 ovan. Vi skickar ett bekräftelsemail till dig om vi accepterar din förbeställning och det irländska företaget tar betalning från dig för att säkra förbeställningen å våra vägnar. Du kommer inte att få din kod förrän innehållet generellt släpps av utvecklaren. Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig för att meddela dig när din kod är tillgänglig i ditt användarkonto, vilket inte kommer att ske innan innehållet i allmänhet släpps av utvecklaren. Du 3kan avbryta din förbeställning av denna kod genom att skicka oss en otvetydig begäran om att avbryta via e-post på support@instant-gaming.com när som helst fram till den tidpunkt då vi skickar ett e-postmeddelande till dig för att meddela dig när din kod är tillgängligt i ditt användarkonto. Efter detta kommer din rätt att avbryta endast vara i enlighet med avsnitten 12.2 och 12.3 nedan eller som på annat sätt anges i detta avtal. Vi kommer att behöva avbryta din förbeställning och ge dig en återbetalning om koderna för innehållet dras tillbaka från försäljning via webbplatsen innan innehållet generellt släpps av utvecklaren och vi förbehåller oss rätten att avbryta din förbeställning och utfärda en full återbetalning i händelse av att priset ändras innan innehållet i allmänhet släpps av utvecklaren och koden görs tillgänglig för dig på ditt användarkonto. Irish Company hanterar annulleringar av förbeställningar och betalning av berättigade återbetalningar på uppdrag av Instant Gaming.

9.6. Ovanlig aktivitet. Mycket ibland kan vi behöva vägra eller avbryta en beställning eller stänga eller frysa ett användarkonto även om vi tidigare har bekräftat en beställning, till exempel om vi identifierar något ovanligt på en beställning eller ett användarkonto. Om detta händer dig och du tror att vi har gjort ett misstag, vänligen kontakta kundtjänstteamet (se avsnitt 3.1 ovan).

10. Få åtkomst till din kod och ditt innehåll

10.1. Använd din kod. När du har klickat på "Betala"-knappen (se avsnitt 9.1) och fått bekräftelsemailet (se avsnitt 9.3) kommer du att kunna komma åt din kod på ditt användarkonto, såvida du inte gjort en förbeställning (se avsnitt 9.5) . Du kommer att ges möjlighet att använda din kod för att komma åt och ladda ner innehållet på utvecklarens plattform. I de flesta fall måste du besöka utvecklarens plattform för att verifiera din kod för att komma åt och ladda ner relevant innehåll. Koden kommer att betraktas som "använd" när den har accepterats och validerats på utvecklarens plattform.

10.2. Vi ansvarar inte för förseningar utanför vår kontroll. Om något händer med vår webbplats eller de sätt vi gör tillgängliga eller tillgängliga för dig för att få tillgång till din kod som ligger utanför vår kontroll som påverkar dig att kunna komma åt och ladda ner innehåll kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att informera dig om när du kan förvänta dig för att kunna komma åt din kod eller så vidtar vi åtgärder för att minimera effekten av förseningen. Förutsatt att vi gör detta kommer vi inte att vara ansvariga för förseningar orsakade av händelsen, men om det finns risk för betydande förseningar kan du kontakta oss för att avsluta kontraktet och få en återbetalning för eventuell kod du har betalat för men inte fått (se avsnittet 12 nedan).

10.3. Kontot förbjudet eller stängt på utvecklarens plattform. Vi är inte ansvariga för eller ansvariga gentemot dig och vi kommer inte att återbetala dig det pris som betalats för någon kod om du inte kan använda någon kod eller om din åtkomst till relevant innehåll avvisas, blockeras eller stoppas på grund av att du är avstängd (oavsett om du är tillfälligt eller permanent ) av den relevanta utvecklaren från att komma åt och/eller använda utvecklarens plattform.

11. Pris och betalning

11.1. Var hittar du priset för koder. Priset som betalas för koder är det pris som visas i samband med det specifika innehållet på beställningssidorna när du gör din beställning. Priset för koder kommer i allmänhet att vara den nationella valutan för den plats från vilken du går in på webbplatsen. Du kan välja en alternativ valuta från de alternativ som finns tillgängliga på webbplatsen. I så fall kommer priset för koder att visas och betalas i din valda valuta. Om moms ska betalas på vår försäljning av koder kommer priset vi visar att inkludera moms enligt tillämplig skattesats. Priserna inkluderar inte kostnaden för mobildata eller andra kostnader som tas ut av din mobilkommunikationsleverantör. Prissättning och tillgänglighet för alla koder som visas via webbplatsen kan ändras när som helst före köp.

11.2. Vi kommer att föra över förändringar i momssatsen. Om momssatsen ändras mellan ditt beställningsdatum och det datum då vi tillhandahåller innehållet, kommer vi att justera den momssats du betalar, såvida du inte redan har betalat för innehållet i sin helhet innan ändringen av momssatsen träder i kraft.

11.3. Vad händer om vi fick fel pris. Ibland kan vi av misstag publicera fel pris eller produktinformation. Om detta händer med koder du har beställt kommer vi att meddela dig så snart som möjligt via e-post och ge dig chansen att bekräfta din beställning igen (till rätt pris eller med annan korrekt information) eller annullera beställningen. Om vi ​​inte hör från dig kommer vi att behandla din 4-beställning som annullerad. Om du avbokar och redan har betalat oss återbetalar vi dig i sin helhet. Irish Company hanterar betalningen av kvalificerade återbetalningar på uppdrag av Instant Gaming.

11.4. När du måste betala och hur du betalar. Vi accepterar inte kontanter men vi accepterar de flesta större märken av kortbetalningar, som specificeras i betalningsstadiet av vår onlinebeställningsprocess. Alla betalkort måste vara auktoriserade av den aktuella kortutgivaren eller betalningsleverantören. Vi kan göra tillgängliga för dig olika betalningsmetoder utöver betalkort för att underlätta ditt köp av koder via webbplatsen. Du måste följa alla relevanta villkor för en betalningsleverantör som du väljer att använda för att betala för koder. Vi kan lägga till eller ta bort betalningsmetoder från webbplatsen efter eget gottfinnande. Irish Company hanterar, å våra vägnar, behandlingen av dina betalningar beroende på vilken betalningsmetod du valt när du köpte koder.

11.5. Säkerhet. Vi kommer att göra våra rimliga ansträngningar för att säkerställa att informationen du ger oss när du betalar för koder är säker genom att använda en krypterad säker betalningsmekanism. Men i avsaknad av vårdslöshet från vår sida, varje underlåtenhet från vår sida att följa detta kontrakt eller vårt integritetsmeddelande (se avsnitt 6.1) eller brott från oss av våra skyldigheter enligt tillämpliga lagar [vi kommer inte att vara juridiskt ansvariga gentemot dig för eventuella förlust eller skada som du kan lida om en tredje part får obehörig tillgång till någon information som du ger oss.

11.6. Affiliate-program. Om du är medlem i vårt affiliationsprogram kan vi tilldela dig IG-krediter i enlighet med affilieringsprogrammets villkor. Som beskrivs i avsnitt

11.7. nedan kan IG-krediter användas för att sänka priset på särskilda koder vi säljer. När du gör en beställning (se avsnitt 9.1) måste du i din beställningssammanfattning välja alternativet att använda dina IG-krediter mot din beställning för att få någon prissänkning. Denna möjlighet kan inte utnyttjas efter att du har lagt din beställning.

11.7. IG-krediter. Ibland kan vi ge dig en användarkredit som du kan använda för att sänka priset på särskilda koder som vi säljer. Dessa användarkrediter (IG Credits) kan ges till dig, till exempel för att du deltar i en av våra sociala mediekampanjer eller på grund av ditt medlemskap i vårt affiliationsprogram. IG Credits kan ha ytterligare villkor som kommer att gälla för dig, men dessa kommer att vara tydligt framhävda när de utfärdas till dig. För att använda dina IG-krediter för att sänka priset på särskilda koder som vi säljer, måste du välja det här alternativet under beställningsprocessen (se avsnitt 9.1) på beställningssammanfattningssidan. Denna möjlighet kan inte utnyttjas efter att du har lagt din beställning.

12. Dina rättigheter att avsluta avtalet

12.1. Att avsluta kontraktet på grund av något vi har gjort eller ska göra. Om du avslutar ditt kontrakt med oss ​​av en anledning som anges i avsnitten 12.1.1 till 12.1.5 nedan kommer avtalet att upphöra omedelbart och det irländska företaget kommer, å våra vägnar, att återbetala dig i sin helhet för eventuell kod som inte har tillhandahållits och du kan också ha rätt till ersättning. Skälen är:

 • 12.1.1. vi har berättat för dig om en kommande ändring av koden, innehållet eller dessa villkor som du inte godkänner;
 • 12.1.2. vi har berättat för dig om ett fel i priset eller beskrivningen av koden du har beställt och du vill inte fortsätta;
 • 12.1.3. det finns en risk att leveransen av Koden kan försenas avsevärt på grund av händelser utanför vår kontroll;
 • 12.1.4. vi har avstängt leveransen av koden av tekniska skäl, eller meddelar dig att vi kommer att avbryta dem av tekniska skäl, i varje fall under en period på mer än fyrtioåtta (48) timmar; eller
 • 12.1.5. du har en laglig rätt att avsluta avtalet på grund av något vi har gjort fel.

12.2. Ändrar dig. Du kan avbryta din beställning av koder när som helst under de 14 dagarna efter den dag vi skickar vårt bekräftelsemail till dig.

12.3. Ingen rätt att säga upp detta avtal när du väl har validerat din kod. När du köper Koden av oss och använder din Kod (se avsnitt 10.1) samtycker du till och samtycker till att detta avtal omedelbart genomförs och att du avsäger dig all lagstadgad ångerrätt eller uppsägning du kan ha. Därför har du inte rätt att ändra dig och få en återbetalning när du använder din kod i syfte att ladda ner innehåll.

12.4. Berätta för oss att du vill avsluta avtalet. För att avsluta avtalet med oss ​​där du har rätt att göra det, måste du informera oss om ditt beslut att säga upp genom ett otvetydigt uttalande. Du kan skicka in modelluppsägningsformuläret elektroniskt till det irländska företaget via supportfliken på vår webbplats www.instant-gaming.com som kommer att behandla det på uppdrag av Instant Gaming. Om du använder detta alternativ kommer vi att meddela dig en bekräftelse på mottagandet av en sådan avbokning på ett varaktigt medium (t.ex. via e-post) utan dröjsmål.

12.5. Återbetalning. Om du har rätt till återbetalning på grund av:

 • 12.5.1. din uppsägning av avtalet i enlighet med avsnitt 12.2 och 12.4; eller
 • 12.5.2. ett gottgörelse som du är skyldig dig enligt avsnitt 16.2;

vi kommer att återbetala dig priset du betalade för koden med den metod du använde för betalning (om du inte kommer överens om något annat) inom 14 dagar efter att du meddelat oss om ditt beslut att få en prissänkning eller att säga upp eller säga upp avtalet i enlighet med dessa Villkor. Irish Company hanterar betalningen av kvalificerade återbetalningar på uppdrag av Instant Gaming.

13. Tillstånd att använda innehåll

13.1. innehållslicens. När du köper en kod i enlighet med dessa villkor kommer du inte att äga det relevanta innehållet. Istället får du från utvecklaren tillåtelse att använda innehållet (även känd som en "licens") för att du ska kunna använda och njuta av det enligt utvecklarens slutanvändarlicensavtal.

13.2. Andra rättigheter reserverade. Förutom där du har tillåtelse att använda innehållet i enlighet med avsnitt 13.1 kommer du inte att erhålla några äganderätter eller andra rättigheter av något slag i innehållet eller i några kopior av det. Alla rättigheter, titel och intressen i och till webbplatsen, koden och innehållet som inte uttryckligen beviljats ​​dig under dessa villkor är förbehållna. Din användning av innehåll kommer att styras av de ytterligare villkoren i slutanvändarlicensavtalet mellan dig och utvecklaren.

13.3. Restriktioner. Koden du köper är personlig för dig. Du kan använda det var du vill i världen men bara om du följer lokala lagar, villkoren i detta kontrakt och utvecklarens slutanvändarlicensavtal. Innehållet är icke-exklusivt för dig, så utvecklaren kan tillhandahålla samma eller liknande innehåll till andra användare. Innehållet får endast användas på en enhet. Innehållet får inte kopieras av dig förutom ett rimligt antal nödvändiga säkerhetskopior; ändrat av dig (vilket i synnerhet innebär att du inte får anpassa, reverse-engineera eller dekompilera den eller försöka extrahera källkoden från den, förutom där något av detta är tillåtet enligt lag); kombineras eller slås samman med, eller används i, något annat datorprogram; eller distribueras eller säljs av dig till tredje part. Innehållet inkluderar inga uppdateringar, uppgraderingar, nya utgåvor eller nya versioner. Innehållet innehåller information som ägs av tredje part. Du får inte dölja, ändra eller ta bort några märkningar som visar vem som äger denna information, såsom upphovsrätt (©), registrerat varumärke (®) eller oregistrerade varumärken (TM) märkningar.

14. Vår rätt att avsluta avtalet

14.1. Vi kan avsluta avtalet för koder när som helst genom att kontakta dig via e-post om:

 • 14.1.1. du bryter mot något av villkoren i avtalet (dvs. någon av dessa villkor eller villkoren i de andra dokument som anges i avsnitt 7.1);
 • 14.1.2. ditt betalkort eller annan betalningsmetod misslyckas och/eller annulleras efter att vi har skickat dig vårt bekräftelsemail; anka/eller
 • 14.1.3. någon av de omständigheter som anges i avsnitt 9.6 inträffar.

14.2. Om detta avtal sägs upp av oss:

 • 14.2.1. det kommer inte att påverka vår rätt att ta emot några pengar som du är skyldig oss enligt detta kontrakt;
 • 14.2.2. din åtkomst till webbplatsen och/eller ditt användarkonto kommer att upphöra utan återbetalning eller ansvar gentemot dig;
 • 14.2.3. dina rättigheter att använda koden kommer att återkallas utan återbetalning eller ansvar gentemot dig; anda
 • 14.2.4. detta kommer inte att påverka bestämmelser i kontraktet som sägs fungera eller ha effekt efter uppsägning och kommer inte att påverka några befintliga rättigheter eller skyldigheter eller några rättigheter eller skyldigheter som är avsedda att börja eller fortsätta efter uppsägning av kontraktet.

14.3. Du samtycker till att inget domstolsbeslut kommer att krävas för att genomföra uppsägning av detta kontrakt av varken dig eller oss där uppsägningen görs i enlighet med dess villkor.

15. Kodernas karaktär och innehåll

15.1. Du kan ha rätt till vissa juridiska rättigheter i förhållande till de koder vi säljer och det relevanta innehållet, till exempel att de är av tillfredsställande kvalitet, passar för ändamålet och matchar deras beskrivning. Vi kommer att följa tillämpliga konsumentlagar när vi säljer koder. När vi tillhandahåller en kod kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att den är fri från defekter, virus och annat skadligt innehåll. Vi lovar inte att innehållet är kompatibelt med programvara eller utrustning från tredje part förutom där vi har sagt att det finns på webbplatsen. Du är medveten om att koden och/eller innehållet kan ha mindre fel eller buggar.

16. Felkoder

16.1. När en kod som du har köpt har gjorts tillgänglig eller tillgänglig för dig bör du kontrollera koden så snart som rimligen är möjligt för att säkerställa att den fungerar och fungerar som angivet, och meddela oss så snart som rimligen är möjligt om du hittar några fel eller defekter.

16.2. Vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna överst på denna sida, om du vill: att vi ska ersätta koden; en prissänkning; eller för att avvisa koden och få en återbetalning.

16.3. För att undvika att fel i koderna inträffar måste du:

 • 16.3.1 se till att om det är nödvändigt för dig att ha en viss basspeltitel för att kunna använda innehåll, så: (i) har du versionen av basspelstiteln som motsvarar innehållet som koden avser; och (ii) har installerat alla nödvändiga korrigeringar, uppdateringar och uppgraderingar till basspelets titel som den relevanta utvecklaren gör allmänt tillgängliga från tid till annan. Vi kommer inte att hållas ansvariga för eventuella brister i koden på grund av att du inte har den nödvändiga versionen av basspelets titel och/eller inte installerat en fix, uppdatering eller uppgradering efter att den relevanta utvecklaren gör detta allmänt tillgängligt;
 • 16.3.2. använda det och innehållet endast på den rekommenderade programvaran och utrustningen från tredje part som anges på webbplatsen och på utvecklarens webbplats; anda
 • 16.3.3. kommunicera eller dela inte koden med någon annan, eftersom den bara kan användas en gång.

16.4. Du samtycker till att samarbeta med oss ​​där det är rimligt möjligt och nödvändigt så att vi kan avgöra om något fel med koden orsakas av din enhet (t.ex. hårdvara, mjukvara och eventuell nätverksanslutning som du använder för att komma åt och använda koden).

17. Begränsa vårt ansvar gentemot dig

17.1. Om vi ​​inte följer dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider som är ett förutsägbart resultat av att vi bryter detta kontrakt eller att vi inte använder rimlig försiktighet och skicklighet, men vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som är inte förutsebart. Förlust eller skada är förutsägbar om det antingen är uppenbart att det kommer att hända eller om både vi och du vid tidpunkten för avtalets ingående visste att det kan hända, till exempel om du diskuterade det med oss ​​under försäljningsprocessen.

17.2. Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller vårdslöshet från våra anställda, agenter eller underleverantörer; för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning; för brott mot dina juridiska rättigheter i förhållande till Koderna.

17.3. Om defekta koder som vi har tillhandahållit skadar en enhet eller digitalt innehåll som tillhör dig och detta orsakas av vår underlåtenhet att använda rimlig försiktighet och skicklighet kommer vi antingen att reparera skadan eller betala dig ersättning. Vi kommer dock inte att hållas ansvariga för skada som du kunde ha undvikit genom att följa våra råd eller råd från en utvecklare att tillämpa en uppdatering som erbjuds dig kostnadsfritt eller för skada som orsakats av att du inte har följt installations- eller andra instruktioner korrekt eller att ha de minimisystemkrav som rekommenderas av oss och/eller utvecklaren.

17.4. Vi tillhandahåller endast koder för hushåll och privat bruk. Om du använder koder för något kommersiellt, affärsmässigt eller återförsäljningsändamål kommer vi inte att ha något ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet.

18. Andra viktiga termer

18.1. Överlåtelserättigheter. Vi kan överföra eller överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. Du får endast överföra dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan person om vi skriftligen samtycker till detta.

18.2. Avskiljbarhet. Var och en av avsnitten i dessa villkor fungerar separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem eller delar av dem är olagliga, kommer de återstående avsnitten och delarna att förbli i full kraft och verkan.

18.3. Även om vi dröjer med att verkställa detta kontrakt, kan vi fortfarande verkställa det senare. Om vi ​​inte omedelbart insisterar på att du gör något som du är skyldig att göra enligt dessa villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig med avseende på ditt brott mot dessa villkor, betyder det inte att du inte behöver göra dessa saker och det kommer inte att hindra oss från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle.

18.4. Rättigheter och rättsmedel. Rättigheterna och gottgörelserna som tillhandahålls under Villkoren är utöver, och inte exklusiva, några rättigheter eller gottgörelser som tillhandahålls av tillämplig lag.

18.5. Gällande lag: Dessa villkor styrs av irländsk lag. Varje tvist kommer att vara föremål för jurisdiktionen hos de irländska domstolarna. Ingenting i detta avsnitt 18.5 begränsar eller utesluter något obligatoriskt konsumentskydd som är tillämpligt i det land där du är bosatt som vi är skyldiga att följa.

18.6. Tid: Hänvisningar till tid ska tolkas med hänvisning till den gregorianska kalendern.

19. Uppdatering av dessa villkor

19.1. Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Vänligen kontrollera dessa villkor varje gång du beställer koder för att säkerställa att du godkänner de villkor som gäller vid den tidpunkten, eftersom alla sådana nya villkor kommer att gälla för alla efterföljande köp. Eventuella ändringar av dessa villkor som görs efter att vi har godkänt din beställning kommer inte att påverka din beställning.

19.2. Dessa villkor ändrades senast den 4 november 2021. Tidigare versioner av dessa villkor, inklusive deras ikraftträdandedatum, finns tillgängliga här .