Nintendo Aktivering

1. Navigera till: https://ec.nintendo.com/redeem/ Välj "Nintendo eShop" efter att ha loggat in.
2. Välj "Ange kod" till vänster på skärmen.
3. Ange den 16-siffriga koden.
4. Välj "OK" för att bekräfta. Spelet fortsätter sedan att laddas ner när koden har lösts in.
Behöver du ytterligare hjälp är du alltid välkommen att kontakta oss här på sidan eller direkt på support@ezgame.dk